Đào tạo nghiệp vụ

 

Xếp theo:
Khóa học "Nhà đào tạo chuyên nghiệp"
SPRINGO
15,000,000 VNĐ
Kiến thức, năng lực trình bày, kinh nghiệm, trải nghiệm và sự tận tâm sư phạm là điều thường thấy ở các nhà đào tạo. Nhà đào tạo chuyên nghiệp cần cố gắng tạo điều kiện cho học viên có thể học tập, không dội xối xả các kiến thức, mà cần hướng dẫn học viên
Khóa học Trí tuệ cảm xúc (EQ/EI)  Con đường thành công trong sự nghiệp & hạnh phúc trong cuộc sống
3,800,000 VNĐ
Các nghiên cứu khoa học khác nhau đã khẳng định rằng những nhân viên có thành tích cao nhất tại nơi làm việc thể hiện mức độ cảm xúc của họ cao hơn so với các nhân viên khác. Cụ thể là 90% nhân viên có thành tích cao tại nơi làm việc sở hữu EQ cao, trong
Khóa học Quản lý nghiệp (KARMIC MANAGEMENT)
2,500,000 VNĐ
Trong lĩnh vực quản trị nhân sự hiện nay để đảm bảo hiệu quả và tính chính xác, các nhà quản trị nhân sự thường dùng khung năng lực bao gồm các thước đo về phẩm chất năng lực như năng lực cốt lõi, năng lực lãnh đạo quản lý, năng lực chuyên môn.. và một số
Khóa học Chuyên viên Đào tạo Nội bộ
6,000,000 VNĐ
Chuyên viên đào tạo, Đào tạo, Đào tạo nội bộ, Trainer