Tri thức mở

Xếp theo:
Tâm là gì ? Phân tích khái niệm tâm dưới quan niệm Đạo Phật
Phân tích khái niệm tâm dưới quan niệm Đạo Phật
Công thức SWAN
Công thức thiên nga, tìm ra nhân tài
TRIỂN KHAI 6 BƯỚC CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ
Phát triển và triển khai chiến lược nhân sự
BÀI HỌC NHÌN NGƯỜI TỪ GIA CÁT LƯỢNG
Người có trí tuệ thật sự có thể nhìn thấy lòng người chỉ bằng một ánh nhìn. Gia Cát Lượng thời Tam quốc được người đời xưng tụng là trí giả bậc nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Không chỉ tài trí hơn người, Gia Cát Lượng còn sở hữu phương pháp
PHẢN HỒI 540 ĐỘ - Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG & VÍ DỤ
Phản hồi 540 độ là một phương pháp đánh giá hiệu suất của nhân viên với nhiều người thẩm định. Phản hồi 540 độ không chỉ bao gồm cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới, bản thân và thậm chí cả nhà cung cấp cũng như nhà cung cấp
NHỮNG CỘT MỐC LỊCH SỬ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Phát triển nguồn nhân lực là quá trình phát triển thể lực, trí lực, khả năng nhận thức và tiếp thu kiến thức tay nghề, tính năng động xã hội và sức sáng tạo của con người; nền văn hóa; truyền thống lịch sử…
CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
Đối với hầu hết các công ty, ưu tiên cao nhất khi phân bổ nguồn lực đào tạo là tăng hiệu quả của các chương trình đào tạo. Tuy nhiên, mặc dù đã phân bổ nguồn lực cẩn thận, nhiều công ty vẫn nhận thấy công tác đào tạo của họ không hiệu quả