Tri thức mở

Xếp theo:
PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỌC TẬP
Phát triển tổ chức bao gồm một quá trình liên tục, có hệ thống, trong phạm vi dài hạn nhằm thúc đẩy tính hiệu quả của tổ chức, giải quyết các vấn đề và cải thiện hoạt động của tổ chức. Một trong số các hoạt động đó là Phát triển tổ chức học tập.
DỊCH VỤ CHUẨN HÓA HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
Một trong những yếu tố để vận hành và quản trị doanh nghiệp là thiết kế hệ thống văn bản quản trị. Chuẩn hoá để hệ thống quản lý được thiết lập đúng ngay từ đầu. Mong muốn của hầu hết các chủ doanh nghiệp khi đầu tư xây dựng một hệ thống quản lý là phải v
THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC & HỆ THỐNG KIỂM SOÁT - PHẦN 1
Thực thi chiến lược là cách thức mà một công ty tạo ra các sắp đặt có tính tổ chức cho phép họ theo đuổi chiến lược của mình một cách hữu hiệu nhất. Thiết kế tổ chức có nghĩa là chọn cách kết hợp cơ cấu tổ chức và hệ thống kiểm soát để công ty có thể
THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC & HỆ THỐNG KIỂM SOÁT - PHẦN 2
Thực thi chiến lược là cách thức mà một công ty tạo ra các sắp đặt có tính tổ chức cho phép họ theo đuổi chiến lược của mình một cách hữu hiệu nhất. Thiết kế tổ chức có nghĩa là chọn cách kết hợp cơ cấu tổ chức và hệ thống kiểm soát
THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC & HỆ THỐNG KIỂM SOÁT - PHẦN 3
Thực thi chiến lược là cách thức mà một công ty tạo ra các sắp đặt có tính tổ chức cho phép họ theo đuổi chiến lược của mình một cách hữu hiệu nhất. Thiết kế tổ chức có nghĩa là chọn cách kết hợp cơ cấu tổ chức và hệ thống kiểm soát
TALENT ACQUISITION - Phần 1
Bài viết dựa trên học thuyết Quản trị Nhân sự của thế giới, Learning HR Internation và các kinh nghiệm trải nghiệm của chúng tôi trong thực tế.
TALENT ACQUISITION - Phần 2
Bài viết dựa trên học thuyết Quản trị Nhân sự của thế giới, Learning HR Internation và các kinh nghiệm trải nghiệm của chúng tôi trong thực tế.
Xây dựng và triển khai năng lực
Vậy cách các nhà lãnh đạo nhân sự có thể thúc đẩy sự đổi mới và chuyển đổi trong tổ chức của họ bằng cách nào để nhân viên có thể đạt được năng lực cần thiết để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực?
BỘ CÔNG CỤ HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CON NGƯỜI | DOANH NGHIỆP
OD- Tools có trụ sở tại Berlin, CHLB Đức. Hoạt động với 14 năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp. OD-Tools hoạt động trên nhiều quốc gia và sở hữu hệ thống khảo sát trực tuyến hang đầu thế giới. Tại khu vực Hà Nội, Công ty B&P và Công ty SprinGO hợp
KHÓA HỌC LƯƠNG 3P, KPI, KHUNG NĂNG LỰC
Bạn đang tìm kiếm chương trình đào tạo chuyên sâu về xây dựng hệ thống lương 3P/BSC thì đây là chương trình dành cho bạn. Với nội dung đi sâu vào nghiệp vụ giải quyết vấn đề then chốt trong xây dựng lương 3P