Tri thức mở

Xếp theo:
NHỮNG CỘT MỐC LỊCH SỬ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Phát triển nguồn nhân lực là quá trình phát triển thể lực, trí lực, khả năng nhận thức và tiếp thu kiến thức tay nghề, tính năng động xã hội và sức sáng tạo của con người; nền văn hóa; truyền thống lịch sử…
CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
Đối với hầu hết các công ty, ưu tiên cao nhất khi phân bổ nguồn lực đào tạo là tăng hiệu quả của các chương trình đào tạo. Tuy nhiên, mặc dù đã phân bổ nguồn lực cẩn thận, nhiều công ty vẫn nhận thấy công tác đào tạo của họ không hiệu quả
DỊCH VỤ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG DOANH NGHIỆP
Một doanh nghiệp như một cơ thể sống, muốn phát triển khỏe mạnh cần kiểm soát được sức khỏe của mình, luôn biết chắc chắn sức mạnh nội lực để ra quyết định chiến lược hiệu quả.
TƯ VẤN THIẾT LẬP HOẠT ĐỘNG PHÒNG NHÂN SỰ
Mô hình HRBP là mô hình nhân sự mới đang được nhiều doanh nghiệp triển khai với những lợi ích vượt trội so với mô hình HR truyền thống. HRBP viết tắt của cụm từ Human Resource Business Partner nghĩa là mô hình đối tác kinh doanh nhân sự
TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ KHUNG NĂNG LỰC
Năng lực là sự kết hợp của kiến thức, tư duy, kĩ năng và thái độ có sẵn hoặc ở dạng tiềm năng có thể học hỏi được của một cá nhân hoặc tổ chức để thực hiện thành công nhiệm vụ.
TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY TRÌNH TRONG DOANH NGHIỆP
Hành trình chuẩn hóa, đóng gói doanh nghiệp không chỉ hướng đến mục đích mở rộng quy mô, mà còn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và trường tồn. Việc chuẩn hóa và cải tiến quy trình đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo nền tảng để doanh nghiệp
KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC
Làm thế nào để đưa ra kết quả đánh giá tốt nhất vừa mang tính công bằng, vừa đảm bảo hài hòa trong doanh nghiệp là vấn đề khiến người lãnh đạo phải “nhức đầu”. Trên thực tế, chỉ cần nắm rõ những kỹ năng cơ bản thì công tác đánh giá hầu như rất dễ dàng.
HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ NHÂN SỰ PHƯƠNG TÂY KINH ĐIỂN
Dưới đây là ba học thuyết quản trị nhân sự phương Tây kinh điển bên cạnh các học thuyết quản trị nhân sự phương Đông như “Đức trị” của Khổng Tử hay “Pháp trị” của Hàn Phi Tử được hình thành rất sớm.
CÁCH TÌM TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG VÀ THỊ PHẦN
Là một chủ doanh nghiệp mới đang tìm cách đo lường sự tăng trưởng, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng không có cách "trắng đen" nào để làm như vậy. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ về cách các công thức tỷ lệ tăng trưởng có thể giúp bạn đán
KIM TỰ THÁP NĂNG LỰC TỔ CHỨC
Mỗi một doanh nghiệp muốn phát triển và muốn có vị thế đều cần có năng lực và lợi thế cạnh tranh. Có thể là lợi thế cạnh tranh về sản phẩm, về dịch vụ, về giá hay về thương hiệu…