Tư vấn Doanh nghiệp

Xếp theo:
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  ĐÚNG CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG TỔ CHỨC GẮN KẾT, HIỆU QUẢ, LỢI NHUẬN CAO
Với sự thay đổi chóng mặt của công nghệ AI trí tuệ nhân tạo, con người không chỉ làm việc như 1 cái máy nữa mà phải chủ động và linh hoạt hơn. Công việc thiết kế theo hướng đa chiều, do thế giới liên tục thay đổi, chiến thuật có thể thay đổi để phù hợp nê
Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu
Đây là thước đo tài chính đo lường tỷ lệ doanh thu của công ty được phân bổ cho tiền lương và phúc lợi của nhân viên.
Lý luận hàng hóa sức lao động và tiền công của C. Mác - cơ sở quan trọng để cải cách chính sách tiền lương
TCCSĐT - Tiền lương là lợi ích kinh tế thiết thân của người lao động, là phương tiện tái sản xuất sức lao động, năng lực của lao động trong quá trình sản sinh ra các giá trị gia tăng. Để có một chính sách tiền lương hợp lý, kích thích năng lực sáng tạo củ
Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu là gì ?
Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu, thường được gọi là Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu, là thước đo năng suất đo lường mức độ hiệu quả của doanh nghiệp trong việc sử dụng chi phí lao động để tạo ra doanh thu. Giống như bất kỳ tỷ lệ nào, điều quan trọng là ph
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ CÁCH TRIỂN KHAI
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? CÁCH THỨC TRIỂN KHAI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Cấu trúc doanh nghiệp và sơ đồ tổ chức
Doanh nghiệp của các bạn đã có cấu trúc tổ chức và sơ đồ tổ chức hoàn chỉnh chưa? Hầu hết các doanh nghiệp vướng mắc điều này dẫn đến việc khó điều hành và quản lý không chặt chẽ.
NHÂN SỰ 2023 KẾT HỢP GIỮA CON NGƯỜI VÀ CÔNG VIỆC
Năm 2023, với những biến động khôn lường của thị trường trong nước và quốc tế như khủng hoảng kinh tế thế giới kết hợp với hậu Covid khiến nhiều doanh nghiệp suy thoái và lạm phát. Cũng trong vài năm qua, các nhà lãnh đạo nhân sự đã bị thử thách hơn
CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
Đối với hầu hết các công ty, ưu tiên cao nhất khi phân bổ nguồn lực đào tạo là tăng hiệu quả của các chương trình đào tạo. Tuy nhiên, mặc dù đã phân bổ nguồn lực cẩn thận, nhiều công ty vẫn nhận thấy công tác đào tạo của họ không hiệu quả
NHỮNG CỘT MỐC LỊCH SỬ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Phát triển nguồn nhân lực là quá trình phát triển thể lực, trí lực, khả năng nhận thức và tiếp thu kiến thức tay nghề, tính năng động xã hội và sức sáng tạo của con người; nền văn hóa; truyền thống lịch sử…
DỊCH VỤ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG DOANH NGHIỆP
Một doanh nghiệp như một cơ thể sống, muốn phát triển khỏe mạnh cần kiểm soát được sức khỏe của mình, luôn biết chắc chắn sức mạnh nội lực để ra quyết định chiến lược hiệu quả.