Tư vấn Doanh nghiệp

Xếp theo:
TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các tổ chức, công ty kinh doanh luôn có nhu cầu tổ chức hoặc cấu hình lại để phù hợp với một yêu cầu luôn thay đổi.
CÁCH XÂY DỰNG QUY TRÌNH TINH GỌN VÀ HIỆU QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP
Một doanh nghiệp tinh gọn được tổ chức để luôn hiểu rõ khách hàng và bối cảnh của họ, tức là xác định giá trị và tìm kiếm những cách tốt hơn để cung cấp giá trị đó
CÁCH ĐỂ TẠO HIỆU SUẤT CAO
Quản lý hiệu suất không phải chỉ là những chỉ tiêu đánh giá…
CÁCH QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CHI PHÍ ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP
Chúng ta đang sống trong một thế giới VUCA liên tục thay đổi, trở nên bất ổn hơn mỗi ngày. Các yêu cầu đối với các tổ chức và cá nhân ngày càng cao. Vì vậy, yếu tố quan trọng và cũng là mục tiêu của nhiều tổ chức ngày nay là đảm bảo năng lực của nguồn nhâ
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  ĐÚNG CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG TỔ CHỨC GẮN KẾT, HIỆU QUẢ, LỢI NHUẬN CAO
Với sự thay đổi chóng mặt của công nghệ AI trí tuệ nhân tạo, con người không chỉ làm việc như 1 cái máy nữa mà phải chủ động và linh hoạt hơn. Công việc thiết kế theo hướng đa chiều, do thế giới liên tục thay đổi, chiến thuật có thể thay đổi để phù hợp nê
Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu
Đây là thước đo tài chính đo lường tỷ lệ doanh thu của công ty được phân bổ cho tiền lương và phúc lợi của nhân viên.
Lý luận hàng hóa sức lao động và tiền công của C. Mác - cơ sở quan trọng để cải cách chính sách tiền lương
TCCSĐT - Tiền lương là lợi ích kinh tế thiết thân của người lao động, là phương tiện tái sản xuất sức lao động, năng lực của lao động trong quá trình sản sinh ra các giá trị gia tăng. Để có một chính sách tiền lương hợp lý, kích thích năng lực sáng tạo củ
Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu là gì ?
Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu, thường được gọi là Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu, là thước đo năng suất đo lường mức độ hiệu quả của doanh nghiệp trong việc sử dụng chi phí lao động để tạo ra doanh thu. Giống như bất kỳ tỷ lệ nào, điều quan trọng là ph
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ CÁCH TRIỂN KHAI
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? CÁCH THỨC TRIỂN KHAI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Cấu trúc doanh nghiệp và sơ đồ tổ chức
Doanh nghiệp của các bạn đã có cấu trúc tổ chức và sơ đồ tổ chức hoàn chỉnh chưa? Hầu hết các doanh nghiệp vướng mắc điều này dẫn đến việc khó điều hành và quản lý không chặt chẽ.