Đào tạo cá nhân

Xếp theo:
KHÓA HỌC TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ KPI TRONG DOANH NGHIỆP
Hệ thống đo lường kết quả và hiệu quả trong Doanh nghiệp vô cùng quan trọng, giúp các CEO luôn biết năng lực của nguồn nhân lực, đồng thời đánh giá được sự tương thích của nguồn lực với mục tiêu chiến lược. Kết quả đánh giá giúp Doanh nghiệp ra quyết định
KHÓA HỌC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - ONLINE VIDEO TRỌN BỘ CHỈ VỚI 799K
Với sự bùng nổ của kỷ nguyên công nghệ thông tin mở ra một thời đại “học tập trên nền tảng trực tuyến”. Đặc biệt, dịch bệnh Covid -19 đang hoành hành trên cả nước, người dân đang thực hiện giãn cách xã hội, việc học tập trên nền tảng trực tuyến là một phư