Nội dung liên quan (18)

TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ KHUNG NĂNG LỰC

Năng lực là sự kết hợp của kiến thức, tư duy, kĩ năng và thái độ có sẵn hoặc ở dạng tiềm năng có thể học hỏi được của một cá nhân hoặc tổ chức để thực hiện thành công nhiệm vụ.

Khái niệm về Khung năng lực bắt nguồn từ định nghĩa về Năng lực (Competency) đã được nghiên cứu, áp dụng trong quản lý nhân sự ở cả lĩnh vực công và tư tại nhiều quốc gia Năng lực là sự kết hợp của kiến thức, tư duy, kĩ năng và thái độ có sẵn hoặc ở dạng tiềm năng có thể học hỏi được của một cá nhân hoặc tổ chức để thực hiện thành công nhiệm vụ.

Việc định nghĩa ra tập hợp các năng lực cần có (hay còn gọi là khung năng lực) của mỗi vị trí trong kinh doanh sẽ cho nhân viên thấy được các chiến lược của tổ chức và mong muốn nhân viên đạt được các mục tiêu, công việc, giúp họ làm việc hiệu quả hơn, những lợi ích kinh doanh khác cũng dễ dàng đạt được hơn từ việc liên kết kết quả hoàn thành cá nhân với mục tiêu và chiến lược của tổ chức.

Bao gồm:

Kiến thức (Knowledge): Mô tả những thông tin, sự kiện, quy luật thuộc lĩnh vực được học và nghiên cứu từ trường lớp hoặc được tích lũy từ thực tế, từ các nguồn tư liệu hoặc từ các chuyên gia có kinh nghiệm.

Kỹ năng (Skill): Mô tả những năng lực hay khả năng chuyên biệt của một cá nhân về một hoặc nhiều khía cạnh nào đó được sử dụng để giải quyết tình huống hay công việc phát sinh trong thực tế. Nó là khả năng xử lý công việc thực tế thông qua các kỹ năng đã được rèn luyện, thao tác nhiều lần 

Thái độ (Attitude): Mô tả cách nhìn nhận về công việc, về nhiệm vụ, về đồng nghiệp và về cộng đồng. Thái độ chi phối cách ứng xử, hành vi và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân sự. Cách nhìn nhận/ tư duy về nhiệm vụ, công việc; cách phản ứng với các tình huống xảy ra

Kết cấu của khung năng lực thường gồm 3 nhóm năng lực chính sau:

Nhóm năng lực chung / cốt lõi: gồm các năng lực cần thiết cho tất cả các vị trí. Các năng lực cốt lõi được xác định dựa trên chiến lược, giá trị cốt lõi của công ty

Năng lực khối / chuyên môn: là các kiến thức, kỹ năng về một lĩnh vực chuyên môn cụ thể cần để hoàn thành một công việc, mang tính đặc thù cho vị trí công việc hoặc bộ phận mà cá nhân cần có để có thể đảm nhận vị trí công việc đó.

Nhóm năng lực quản lý / lãnh đạo: là các yêu cầu đối với các công việc có tính chất quản lý bao gồm hoạch địch, tổ chức, điều phối nguồn lực (ngân sách, con người…) và thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá công việc. Tùy theo tính chất phức tạp, mức độ và phạm vi quản lý mà mỗi chức danh có những yêu cầu về tiêu chuẩn năng lực quản lý khác nhau.


Kết cấu khung năng lực

Ứng dụng của khung năng lực

Khung năng lực là một phương pháp quản lý nhân sự tổng hợp nhằm ứng dụng cho rất nhiều các hoạt động quản lý nguồn nhân lực.

Ứng dụng khung năng lực trong tuyển dụng:

Khung năng lực có thể dùng để xác định các tiêu chí đánh giá ứng viên, làm cơ sở để tuyển dụng người phù hợp với tổ chức.

Ứng dụng khung năng lực trong đào tạo, phát triển nhân sự kế thừa

Căn cứ xác định nhu cầu đào tạo và phát triển, Căn cứ để hoạch định và phát triển nhân sự kế thừa nhằm mục đích đáp ứng mục tiêu chiến lược Công ty. Khung năng lực là cơ sở quan trọng hoạt động đào tạo, cụ thể là xác định nhu cầu đào tạo, nội dung chương trình đào tạo phát triển đội ngũ quản lý và lãnh đạo. Khi xây dựng khung năng lực, doanh nghiệp sẽ phải xác định được yêu cầu về loại năng lực và cấp độ ở từng năng lực của vị trí hiện tại hoăc vị trí cần phát triển lên đồng thời thực hiện đánh giá năng lực cho cán bộ quản lý và nhân viên.

Công ty có thể dễ dàng xác định được người nào cần năng lực gì để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, tránh lãng phí.

 

Ứng dụng của khung năng lực trong trả lương:

Mục tiêu của trả lương là đảm bảo tính công bằng, chính xác và hiệu quả. Do vậy để đảm bảo điều này, doanh nghiệp cần xây dựng khung năng lực, đánh giá năng lực để phân định sự khác nhau về thu nhập dựa trên khả năng của mỗi người.

Nếu như giá trị công việc là giống nhau, thì thu nhập khác nhau ở năng lực riêng biệt,

Ứng dụng của khung năng lực trong đánh giá thành tích

Kết quả của năng lực phải được thể hiện thông qua thành tích và được duy trì dài hạn.

Gắn năng lực với KPI kết quả công việc, chúng ta sẽ thấy rõ được ai là người có khả năng chuyển hóa năng lực tiềm ẩn thành hiệu quả công việc thực tế.

Khung năng lực là công cụ - nền tảng cho mọi khía cạnh của hoạt động quản trị nhân sự

---

SprinGO đã có kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng và triển khai đánh giá năng lực, giúp doanh nghiệp tạo sức mạnh nội lực để hướng tới hệ thống năng lực tổ chức toàn diện.

Quá trình xây dựng khung năng lực của SprinGO được triển khai theo các bước cụ thể như sau:

Bước 1. Xác định mục tiêu

1. Xác định rõ mục tiêu xây dựng khung năng lực

2. Xác định phương pháp thực hiện

3. Thống nhất tiến độ dự án.

Bước 2. Chuẩn hóa hệ thống các chức danh

1. Xem xét cơ cấu tổ chức/ ma trận phân nhiệm, phân quyền, vai trò, hệ thống chức danh và mô tả công việc hiện tại của doanh nghiệp

2. Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh phù hợp và đồng nhất.

Bước 3. Xây dựng từ điển năng lực

1. Xây dựng từ điển năng lực quản lý,

2. Xây dựng từ điển năng lực chuyên môn,

3. Xây dựng từ điển năng lực bổ trợ

4. Xây dựng từ điển năng lực chung

5. Xây dựng và định nghĩa chuẩn năng lực

Bước 4. Xây dựng khung năng lực cho từng vị trí

1. Sắp xếp các vị trí theo nhóm quản lý, không quản lý

2. Xác định cấp độ năng lực cho từng vị trí chức danh.

3. Xác định mức độ quan trọng của từng năng lực cho từng chức danh

4. Xác định điểm chuẩn năng lực cho từng vị trí.

5. Đánh giá thử nghiệp (domo test)

Bước 5. Triển khai đánh giá năng lực từng cá nhân

1. Xây dựng phương pháp và công cụ đánh giá năng lực (bài test, phỏng vấn…). Hình thức đánh giá BEI, tọa đàm, thảo luận….

2. Triển khai đánh giá năng lực cá nhân.

3. Cập nhật số liệu lên phần mềm đánh giá năng lực.

4. Phần mềm đánh giá năng lực phân tích năng lực để

5. Báo cáo kết quả đánh giá năng lực đối với từng cá nhân.

Bước 6. Đề xuất giải pháp

1. Đề xuất chương trình phát triển nguồn nhân lực

2. Đề xuất đội ngũ kế thừa, chương trình thăng tiến, lãnh đạo tiềm năng

3. Đề xuất nhóm các chương trình đào tạo phù hợp cho từng nhóm cán bộ nhân viên.

4. Đề xuất các chính sách nhân sự có liên quan

Chương trình được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, làm việc chuyên nghiệp và tận tâm nhằm giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao nhất.


SPRINGO ĐÀO TẠO - TƯ VẤN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC - QUẢN TRỊ - PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI & TỔ CHỨC.

Hotline Tư vấn – Huấn luyện Doanh nghiệp: 0969 798 944 (zalo, call, nhắn tin...)

Hotline các khóa Huấn luyện/Đào tạo: 0984 394 338 (zalo, call, nhắn tin...)

Email: hrspring.vn@gmail.com

Địa chỉ: KĐT Vinhome Gardenia Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội