Nội dung liên quan (19)

Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu là gì ?

Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu, thường được gọi là Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu, là thước đo năng suất đo lường mức độ hiệu quả của doanh nghiệp trong việc sử dụng chi phí lao động để tạo ra doanh thu. Giống như bất kỳ tỷ lệ nào, điều quan trọng là ph

Cách tính tỷ lệ tiền lương trên doanh thu

Trong một khoảng thời gian nhất định, Chi phí lao động của chúng tôi là 250.000 USD. Trong cùng thời gian đó, Doanh thu thuần là 500.000 USD. Tỷ lệ tiền lương trên lợi nhuận = 250.000 USD / 500.000 USD = 0,5 hoặc 50% Sử dụng ví dụ trên, nếu 500.000 USD Doanh thu thuần có thể đạt được chỉ với 200.000 USD chi phí lao động thì tỷ lệ này sẽ cải thiện lên 40%.

Tiêu chuẩn về Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu tốt là gì ?

Hầu hết các doanh nghiệp sẽ rơi vào khoảng từ 15% đến 30% Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu. Ngoài ra, dựa trên dữ liệu Điều tra dân số và nghiên cứu của PWC, đây là các điểm chuẩn về Biên chế trên Doanh thu theo ngành: sản xuất ở mức 18%, chăm sóc sức khỏe ở mức 45%, công ty bảo hiểm ở mức 9%, trong khi các cửa hàng bán lẻ có tỷ lệ tiền lương trên doanh thu từ 10% - 12 %. Hãy xem biểu đồ để biết tỷ lệ tiền lương trên doanh thu theo ngành:

Điểm chuẩn về Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu, (tham khảo)


Làm thế nào để hình dung tỷ lệ tiền lương trên doanh thu ?

Đây là một cách bạn có thể xem dữ liệu của mình. Theo dõi chi phí lao động so với doanh thu thuần để tính Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu và sử dụng dữ liệu này để nhận thấy những thay đổi trong tỷ lệ của bạn theo thời gian. Biểu đồ hiển thị ví dụ về Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu của bạn có thể trông như thế nào:


Tìm hiểu thêm về Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu

Bạn có biết rằng hầu hết các công ty đều nêu rõ tiền lương là chi phí lớn nhất của họ không? Chi phí tiền lương có thể lên tới hơn 70% tổng chi phí hoạt động . Điều này thường hợp lý. Các nhân viên và nhà thầu toàn thời gian của bạn là động lực hiện thực hóa sứ mệnh và tầm nhìn của bạn.

Chi phí tiền lương là khoản đầu tư của bạn vào sự thành công của công ty thông qua nhân viên. Giống như bất kỳ chi phí nào khác, việc biết được lợi tức đầu tư là rất hữu ích.

Sử dụng Tỷ lệ tiền lương trên doanh thu để xác định tỷ suất lợi nhuận trên tiền lương trả cho nhân viên của bạn. Bằng cách theo dõi dữ liệu này thường xuyên, bạn sẽ hiểu rõ hơn về mức độ hiệu quả mà bạn tạo ra doanh thu. Bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu này làm công cụ lập kế hoạch để dự báo mức lương cho năm tới.

Số liệu này có thể dễ dàng so sánh trong các ngành và khu vực địa lý, đồng thời cũng cần được theo dõi theo thời gian để hiểu xu hướng về năng suất của lực lượng lao động, chẳng hạn như tác động của đào tạo hoặc thay đổi nhân sự.

Theo định hướng, bạn muốn Tỷ lệ tiền lương trên lợi nhuận giảm, điều đó có nghĩa là khả năng sử dụng lực lượng lao động của bạn để tạo Doanh thu hiệu quả hơn.

Nguyên tắc chung là từ 15% đến 30% tổng doanh thu. Tuy nhiên, điều này có thể khác nhau tùy theo ngành.


 

SprinGO đơn vị tư vấn về hệ thống Quản trị - Phát triển Con người và Tổ chức

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ

SPRINGO ĐÀO TẠO - TƯ VẤN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC - QUẢN TRỊ - PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI & TỔ CHỨC.

Hotline Tư vấn – Huấn luyện Doanh nghiệp: 0969 798 944 (zalo, call...)

Hotline các khóa Huấn luyện/Đào tạo: 0984 394 338 (zalo, call...)

Email: hrspring.vn@gmail.com

Địa chỉ: KĐT Vinhome Gardenia Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội