XÂY DỰNG TỔ CHỨC HIỆU QUẢ

Là giải pháp giúp Doanh nghiệp đạt hiệu quả hoạt động cao thông qua việc sử dụng tối đa các nguồn lực về con người, đội nhóm và tổ chức

Là giải pháp giúp Doanh nghiệp đạt hiệu quả hoạt động cao thông qua việc sử dụng tối đa các nguồn lực về con người, đội nhóm và tổ chức mà ở đó các chương trình quản trị đươc lo lường chi tiết, các chỉ số hiệu quả được đánh giá khách quan, đa chiều, trực quan.

Giải pháp Tổ chức hiệu quả cao ưu tiên việc sử dụng các nguồn lực, thế mạnh sẵn có để khắc phục các điểm yếu, khoanh vùng các khu vực hoạt động hiệu quả thấp, khám phá chi tiết các nhân tố có thể thay đổi tình hình và tạo ra giải pháp linh động sát với thực tiễn doanh nghiệp

Gói giải pháp bao gồm:

Chẩn đoán hiện trạng và phát triển mục tiêu: phân tích hiệu quả doanh nghiệp, chiến lược dài hạn, tìm kiếm các tố chất của từng cá nhân, từng đội nhóm, từng phòng ban, cả công ty.

Phân tích chuyên sâu về tổ chức đến từng phòng ban, từng cá nhân, tìm kiếm các yếu tố tạo nên hiệu quả cao và khoanh vùng các đơn vị, các chương trình hành động có hiệu quả thấp

Thiết kế các chương trình hành động nội bộ sát với hoạt động doanh nghiệp.

Triển khai các chương trình huấn luyện, kèm cặp, thực hành phù hợp

Tái đánh giá và điều chỉnh.

Các công cụ sử dụng: Trait-Map, Motivation Questionaires, Uchida-Kraepelin, Team-SWOT, OD-Map.

OD-Map cung cấp cho bạn một cơ hội để hiểu rõ hơn các yếu tố dẫn dắt nhân viên DẤN THÂN vào tổ chức của bạn, làm nổi bật các lĩnh vực cần cải thiện, và theo dõi sự phát triển qua thời gian.

Khảo sát này đo lường mức độ DẤN THÂN của nhân viên và làm nổi bật các hành vi/hoạt

động/hệ thống ảnh hưởng lên nó. DẤN THÂN có thể được định nghĩa như là một sự “kết nối

trí tuệ/cảm xúc ở mức cao của nhân viên đối với công việc và tổ chức, DẤN THÂN dẫn dắt

nhân viên nỗ lực nhiều hơn trong công việc”. Nó cũng chỉ ra mức độ hiệu quả của những nhà

quản lý trong việc dẫn dắt và động viên nhân viên của họ. 

Sau khi đánh giá, doanh nghiệp sẽ biết được lĩnh vực Cải thiện

1. Hợp tác giữa các đồng nghiệp

2. Hiệu quả của quy trình làm việc

3. Chiến lược của có hiệu quả

4. Đào tạo các năng lực cốt lõi của công việc

5. Chất lượng và tần suất phản hồi hiệu quả làm việc

6. Định nghĩa mục tiêu công việc và kỳ vọng thực hiện cho vai trò

7. Trao quyền ra các quyết định liên quan đến công việc

8. Sự phù hợp giữa công việc được phân công và điểm mạnh

Sau khi hiểu được từng người với các yếu tố trên, Chúng ta sẽ nhìn ra lĩnh vực cần cải thiện để giúp nhân viên có hiệu suất cao nhất.
Năng lực/ hiệu suất làm việc
Hành vi thông qua một thời gian dài= 
(IQ + Tính cách + EQ + Kỹ năng + Kiến thức) X Động lực X Nền tảng/ Môi trườngBộ công cụ OD Tool giải pháp phát triển cho các doanh nghiệp của SprinGO

Mục đích của tư vấn chiến lược là giúp doanh nghiệp thấu hiểu tình hình của công ty. Giúp doanh nghiệp kiểm tra mức độ định hướng hoạt động về sự rõ ràng, đầy đủ, phù hợp với mục tiêu kinh doanh & hiện trạng tổ chức vận hành. Giúp doanh nghiệp nhận diện yếu tố đang dẫn dắt doanh nghiệp hoạt động tạo kết quả.

Điều quan trọng trong việc phát triển tổ chức cần: Rà soát các yếu tố trong tổ chức & nhân lực để chuẩn đoán, xác định hiện trạng nhằm:

-           Đánh giá mức độ hoàn thiện của các yếu tố cấu thành tổ chức & công tác nhân lực

-           Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của các yếu tố trên với nhu cầu của tổ chức

-           Xác định các điểm mạnh – yếu, các yếu tố cần ưu tiên kiểm soát hiệu quả hoặc rủi ro

-           Phát hiện các vấn đề nguy cơ hoặc tiềm ẩn nguy cơ cần kế hoạch can thiệp

-           Thẩm định các nhận định về tổ chức & nhân lực đã có từ các bên liên quan

Để ra quyết định hành động chiến lược nào đó, chúng ta cần nắm chắc bản thân chúng ta đang như thế nào.

 OD-Map®: Organizational Effectiveness Survey - Khảo sát hiệu quả tổ chức

Giới thiệu OD-Map

OD-Map được phát triển với mục đích giúp doanh nghiệp đánh giá tổng thể tình trạng sức khỏe thông qua việc khảo sát ý kiến từ nhân viên.

Thông qua khảo sát, kết quả sẽ được phân tích và xuất ra báo cáo. Thông tin trực quan với nhiều chỉ số phản ánh thực trạng của doanh nghiệp.

OD-Map là công cụ tuyệt vời, giúp đội ngũ chuyên gia rút ngắn thời gian và tăng hiệu quả trong quá trình tư vấn và chẩn bệnh doanh nghiệp.

OD-Map® cho thấy định hướng và biểu đồ tiến trình của các nỗ lực Phát triển tổ chức, cung cấp dữ liệu quan trọng cho việc

Đưa ra các quyết định liên quan đến phát triển lãnh đạo/quản lý, quản lý tài năng, động lực làm việc, các dự án nâng cao hiệu suất

Theo dõi tiến bộ qua các năm về mức độ gắn kết của nhân viên (Employee Engagement), hiệu quả văn hóa tổ chức và các yếu tố tạo nên thành tích. Tạo điểm chuẩn nội bộ (hình thức điểm chuẩn tốt nhất).

Mục đích:

Có được cái nhìn sâu sắc từ phản hồi của nhân viên.

Xác định các tắc nghẽn và đưa ra giải pháp cải tiến liên tục.

Thu hút, giữ chân và phát triển nhân tài tốt hơn.

Nâng cao khả năng lãnh đạo và Văn hóa doanh nghiệp.

Cải thiện hiệu suất và thể trạng của doanh nghiệp tốt hơn.

Đối tượng áp dụng:

Phù hợp cho các tổ chức có từ 50 nhân sự trở lên, doanh nghiệp nhỏ hơn vẫn có thể áp dụng. Tuy nhiên giá trị của nó sẽ tăng theo cấp số nhân cùng với quy mô và mức độ phức tạp của tổ chức.

Lĩnh vực áp dụng:

Phát triển tổ chức, nâng tầm lãnh đạo, đánh giá và phát triển văn hóa công ty, cải thiện mức độ Dấn thân, học tập chủ động, hội nhập văn hóa sau M&A.

OD Map® đánh giá các yếu tố nào?

OD Map®: Đánh giá và cho thấy sức khoẻ tổ chức ở 8 yếu tố chính sau đây:

●      Kết quả Tổng quan

●      Mức độ DẤN THÂN

●      Tin tưởng vào Lãnh đạo

●      Chương trình Quản trị Nhân tài

●      Quản lý cấp trung

●      Thói quen hợp tác

●      Bản thân và công việc

●      Quản trị xuất sắc

 

Đây là các chẩn đoán tổ chức dự đoán tương lai/chẩn đoán mức độ dấn thân/khảo sát ý kiến nhân viên. Nó không chỉ là một cuộc khảo sát: nó được thiết kế để tạo điều kiện cho các hành động thay đổi và thúc đẩy cải tiến; số liệu thống kê nâng cao của OD-Map® xác định chính xác những gì tổ chức của bạn cần làm để chuyển sang mức độ phát triển cao hơn.

●      Báo cáo của OD Map®

Báo cáo được phân chia ra từng mục theo Yếu tố và hành vi tác động đến mức độ dấn thân, những nội dung cần tập trung, điểm mạnh, điểm yếu, thống kê chi tiết, báo cáo theo địa bàn, chi nhánh…

●      Cơ sở đánh giá của OD Map®

Mô hình Hiệu quả của Tổ chức OD-Map® dựa trên kết quả của nghiên cứu John Gibbons, tài liệu đánh giá toàn diện nhất về sự DẤN THÂN của nhân viên cho đến nay, cho thấy một mô hình đầy đủ các yếu tố thúc đẩy sự dấn thân.

OD-Map® toàn diện hơn hầu hết các khảo sát về sự dấn thân, nó bao gồm cả các câu hỏi về nhu cầu cải tiến và sự hài lòng trong công việc. OD-Map® cũng hỗ trợ các câu hỏi tùy chỉnh và mô hình hóa tổ chức.

Các báo cáo trực quan như Điểm mạnh & Điểm yếu, Các yếu tố tác động mạnh nhất, Điểm chuẩn, Số liệu thống kê được thực hiện một cách nhanh chóng, bên cạnh đó các chức năng phân tích nâng cao cho phép phân lớp dữ liệu để tiết lộ những hiểu biết quan trọng (chỉ thực hiện khi có yêu cầu từ khách hàng).

Nền tảng Đánh giá của OD-Tools®

OD-Tools® là ngôi nhà của các công cụ tư vấn và đánh giá độc quyền dành cho các chuyên gia trong các lĩnh vực OD, HR, đào tạo, tâm lý học và tư vấn. Nó hỗ trợ các bài kiểm tra tâm lý, đánh giá 360 và các công cụ chẩn đoán tổ chức. Đây là một ứng dụng web dựa trên đám mây với nhiều vị trí máy chủ trên toàn cầu và tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư nghiêm ngặt nhất, bao gồm các yêu cầu của EU. OD-Tools® đang chạy trên các máy chủ Microsoft Windows và công nghệ Microsoft .net.

Ai nên sử dụng công cụ này:

●      Chuyên gia tư vấn phát triển tổ chức, văn hoá doanh nghiệp.

●      Nhà đào tạo, huấn luyện viên trong các lĩnh vực trên, nâng cao năng lực lãnh đạo.

●      Nhà quản trị cấp cao/Giám đốc Nhân sự tại các tổ chức.

●      Triển khai như thế nào.

●      Chuyên gia của chúng tôi sẽ làm việc với bạn trong từng bước lập kế hoạch, tùy chỉnh và thực hiện khảo sát. Nền tảng trực tuyến của chúng tôi giúp thu thập dữ liệu và phân tích / báo cáo hiệu quả nhất có thể, vì vậy bạn có thể tập trung vào các hành động phát triển tạo ra giá trị cao nhất.

●      Chuyên gia tư vấn của chúng tôi không chỉ có thể giúp bạn thực hiện khảo sát mà còn có thể hỗ trợ tổ chức của bạn thiết kế và thực hiện các hành động cải tiến sau đó.

Quy trình thực hiện:

-        Bước 1: Tiếp nhận thông tin.

-        Bước 2: Xác nhận và làm rõ yêu cầu thực hiện.

-        Bước 3: Thiết lập hệ thống

-        Bước 4: Gửi đi lời mời tham gia khảo sát.

-        Bước 5: Xuất báo cáo và gửi về kết quả đánh giá.

●      Người tham gia khảo sát mất khoảng 15 phút để hoàn thành bài khảo sát (tối thiểu phải có máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet)

Chương trình xây dựng hiệu quả tổ chức tại SprinGO


MỌI VẤN ĐỀ THẮC MẮC ĐỪNG NGẦN NGẠI, HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI!
ĐỘI NGŨ TƯ VẤN: CLICK HERE
 
SPRINGO CO.,LTD
0969 798 944 (zalo, call, mes)
KĐT Vinhome Gardenia Mỹ Đình, Đường Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 
Web tư vấn doanh nghiệp: https://springo.vn/
Web học nhân sự online trực tuyến: http://hocnhansuonline.com/
Web tuyển dụng: http://vietjobhot.com/
Diễn đàn nhân sự: http://hrspring.vn/index.php
Web thông tin khóa học: http://daotaonhansuhc.com/