Ký hợp đồng tư vấn hệ thống lương 3P với đối tác Hải Long - Hậu Giang

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hải Long là công ty uy tín chuyên về sản xuất các chế phẩm sinh học chất lượng cao cho ngành nuôi trồng thuỷ sản.

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hải Long là công ty uy tín chuyên về sản xuất các chế phẩm sinh học chất lượng cao cho ngành nuôi trồng thuỷ sản.

Ban giám đốc là những người trẻ tuổi, dám nghĩ, dám làm. 

Quan tâm tới vấn đề nhân sự, BGĐ công ty luôn đau đáu nỗi niềm, làm thế nào để tuyển được nhân sự phù hợp, công cụ nào quản lý hiệu quả?

Và SprinGO rất vinh dự được tư vấn hệ thống lương cho DN trẻ đầy triển vọng này!