Nội dung liên quan (19)

Tư vấn xây dựng thang bảng lương

Thang bảng lương là căn cứ pháp lý để quản lý chi phí tiền lương, tiền công cho nhân viên doanh nghiệp.

Tư vấn xây dựng thang bảng lương

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Đào tạo – Tư vấn phát triển SprinGO  (SprinGO) tự hào là một trong những công ty uy tín chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, huấn luyện  tốt nhất cho khách hàng  tại Việt Nam. SprinGO cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng thang bảng lương tại Việt Nam như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Lao động số 45/2019/QH14 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Nghị định 145/2020/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2020;

Tại sao phải lập thang bảng lương

Điều 93 của bộ Luật Lao động 2019 quy định:

“Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.”

Theo đó, người sử dụng lao động có nghĩa vụ xây dựng thang bảng lương và công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Điều 16, Nghị định 28/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 3 năm 2020 về việc vi phạm quy định về tiền lương:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng đới với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

- Không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng;

- Không lập sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

- Khi thay đổi hình thức trả lương, người sử dụng  lao động không thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện;

- Không xây dựng thang lương, bnagr lương, định mức lao động;

- Sử dụng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định khi đã có ý kiến sửa đổi, bổ sung của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện;

- Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng;

Vai trò của thang bảng lương

Thang bảng lương là căn cứ pháp lý để quản lý chi phí tiền lương, tiền công cho nhân viên doanh nghiệp. Thông qua bảng lương, cán bộ công ty có thể quản lý có hệ thống và có cơ sở để xác định chính xác tiền lương của mỗi nhân viên tương ứng với chức danh và thâm niên của mỗi người. Bên cạnh đó, đây cũng là căn cứ để xây dựng quy chế đãi ngộ, khen thưởng của các thành viên trong công ty.

Hơn nữa, thang bảng lương cũng là tài liệu bắt buộc phải có đối với doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu ở các cơ quan Bảo hiểm.

Hồ sơ xây dựng thang bảng lương bao gồm:

-Hệ thống thang bảng lương

-Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương

-Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

-Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức vụ

-Quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp (Quy chế này rất quan trọng khi quyết toán thuế)

Cách xây dựng thang bảng lương

-Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng;

-Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%.

Tuy nhiên, dù không phải tiến hành thủ tục gửi thang bảng lương, doanh nghiệp vẫn phải xây dựng thang bảng lương và lưu trữ thang bảng lương tại công ty.

Dịch vụ của Công ty SprinGO về tư vấn xây dựng thang bảng lương tại Việt Nam

Giúp khách hàng xây dựng thang bảng lương hoặc trực tiếp lập thang bảng lương;

Tư vấn thủ tục đăng ký thang bảng lương;

Đại diện khách hàng đăng ký thang bảng lương;

Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền;

Mọi khó khăn, vướng mắc liên quan đến xây dựng thang bảng lương tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với Công ty SprinGO để được tư vấn!


SPRINGO ĐÀO TẠO - TƯ VẤN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC - QUẢN TRỊ - PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI & TỔ CHỨC.

Hotline Tư vấn – Huấn luyện Doanh nghiệp: 0969 798 944 (zalo, call, nhắn tin...)

Hotline các khóa Huấn luyện/Đào tạo: 0984 394 338 (zalo, call, nhắn tin...)

Email: hrspring.vn@gmail.com

Địa chỉ: KĐT Vinhome Gardenia Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội